Vad definierar en dagstidning?

Vad definierar en dagstidning?

dagstidning

Vad är det egentligen som definierar att en tidning är det den är? Vad är det som gör att en dagstidning får kallas just det? Blev lite nyfiken och sökte runt lite på nätet. Hittade blandannat detta på wikipedia.

En dagstidning är en tidning som utkommer flera dagar i veckan. Begreppet definieras i svensk lagstiftning som: en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka. Man skiljer mellan morgontidningar och kvällstidningar.

De flesta moderna tidningar finns i tre storlekar:

  • Broadsheet: 600 mm x 380 mm, förknippades tidigare ofta med mer intellektuella tidningar, men en trend mot mer kompakta tidningar har förändrat detta landskap.
  • Tabloid: hälften så stor som broadsheet med 380 mm x 300 mm, presenterade ofta mer sensationsinriktat material.
  • Berliner eller Midi: 470 mm x 315 mm, används främst av europeiska tidningar.

Vissa tidningar använder färgat tidningspapper för att sticka ut mer i tidningsställen. Financial Times trycks till exempel på rosa papper.

De flesta svenska dagspressföretag tar emot statligt presstöd. Den vanligaste formen av statligt stöd är den så kallade samdistributionsrabatten. De pengarna går till de morgontidningar som har gemensam tidningsutdelning, alltså samdistribution. Ett mindretal dagtidningar får dessutom statligt driftsstöd, detta som kompensation för att de på sina huvudutgivningsområden har färre betalande läsare och annonsörer. Genom driftsstöd kan så kallade andratidningar överleva trots att de inte är företagsekonomiskt lönsamma. I och med detta vidmaktshålls den massmediala mångfalden i ett antal områden i Sverige.

De dagstidningar som tar emot mest driftsstöd är oberoende moderata Svenska Dagbladet i Stockholm och centerpartistiska Skånska Dagbladet i Malmö. Ett tiotal socialdemokratiska landsortstidningar är också mottagare av detta presstöd.

Gratistidningar såsom Metro uppfyller visserligen kraven för att klassas som dagstidning men får inga statliga subventioner såsom presstöd eller minskad reklamskatt eftersom de distribueras gratis.

Själv läser jag i första hand Sydsvenskan men emellanåt njuter jag av DN eller SVD :) Vilken är din favorit dagstidning?

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>