Mat

Matredaktör, mat- kommunikatör, receptmakare och matbloggare.

Min vision är att alla människor ska ha möjligheten att ha tillgång till bra råvaror tillsammans med verktyg för enkel matplanering och lättillgängliga recept. Med dessa tre delar får även den mest ointresserade och okunnige möjligheten att servera bra, enkel och nyttig mat till sig själv och sin familj.

Såhär kan man läsa på Jordbruksverkets hemsida om det nya matlandet:

Visionen om Sverige som det nya matlandet

Regeringen har en vision om att Sverige ska bli det nya matlandet i Europa. Det är en vision som handlar om god mat, upplevelser i världsklass och en levande landsbygd. Men den handlar också om sysselsättning och nya företag. Minst tio tusen nya jobb, en fördubbling av livsmedelsexporten och fler turistnätter på landsbygden är några av de mål som vi ska uppnå.
Till visionen finns en handlingsplan som är uppdelad på fem områden:
Offentlig mat, Primärproduktion, Förädlad mat, Matturism, Restaurang

Med denna vision från Regeringen tillsammans med vad vi var och en kan åstadkomma är jag övertygad om att matlandet Sverige kan bli verklighet, även för var och en.

På min blogg Veckansmiddag får du ta del av mina recept, vad som händer i matlandet Sverige och inblick i hur det är att vara företagare med fokus på mat och kommunikation.